Showing 37–45 of 45 results

Show
Sort by
 • 德國工藝對戒 05627/05628

  – 產地 : 德國

  – 顏色 : 銀色

  – 價格 :

  女戒

  • 14K : 34900

  男戒

  • 14K : 36200

  可分開購買

  NT$71,100
 • 德國工藝對戒 05629/05630

  – 產地 : 德國

  – 顏色 : 銀色

  – 價格 :

  女戒

  • 14K : 33000

  男戒

  • 14K : 31400

  可分開購買

  NT$64,400
 • 德國工藝對戒 05631/05632

  – 產地 : 德國

  – 顏色 : 銀色/金色

  – 價格 :

  女戒

  • 14K : 37900

  男戒

  • 14K : 39400

  可分開購買

  NT$77,300
 • 德國工藝對戒 05653/05654

  – 產地 : 德國

  – 顏色 :

  – 價格 :

  女戒

  • 14K :24300

  男戒

  • 14K :25900

  可分開購買

  NT$50,200
 • 德國工藝對戒 05655/05656

  – 產地 : 德國

  – 顏色 : 銀色 / 玫瑰金

  – 價格 :

  女戒

  • 14K : 29900

  男戒

  • 14K : 31000

  可分開購買

  NT$60,900
 • 德國工藝對戒 05657/05658

  – 產地 : 德國

  – 顏色 : 銀色 / 玫瑰金

  – 價格 :

  女戒

  • 14K : 27700

  男戒

  • 14K : 29900

  可分開購買

  NT$57,600
 • 德國工藝對戒 05661/05662

  – 產地 : 德國

  – 顏色 : 銀色 / 黑色

  – 價格 :

  女戒

  • 14K : 32400

  男戒

  • 14K : 35100

  可分開購買

  NT$67,500
 • 德國工藝對戒 05663/05664

  來自德國的頂級工藝對戒,100%德國設計和製造,簡約優雅的都會風格,顯示出你獨特的生活品味

  – 價格 :

  女戒

  • 14K : 27000

  男戒

  • 14K : 29000

  可分開購買

  NT$56,000
 • 德國工藝對戒 05667/05668

  – 產地 : 德國

  – 顏色 : 黑色 /銀色

  – 價格 :

  女戒

  • 14K : 31400

  男戒

  • 14K : 31600

  可分開購買

  NT$63,000