Showing 1–12 of 26 results

Show
Sort by
 • 001 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒

  -女戒價格: NT 21,500 / 配鑽: 5顆共0.03克拉

  – 男戒價格: NT 23,800

  NT$45,300
 • 002 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒 , 可分開購買

  女戒價格: NT 24,200

  男戒價格: NT 25,800

  NT$50,000
 • 003 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒 , 可分開購買

  女戒價格: NT 23,800

  男戒 價格: NT 26,200

  NT$50,000
 • 004 日本鉑金對戒

  日本鉑金PT900對戒

  -女戒價格: NT 28,800 / 配鑽: 20顆共0.07克拉

  – 男戒價格: NT 26,200

  NT$55,000
 • 日本鉑金對戒

  材質 :日本鉑金(PT900)
  女戒 : NT 32,800 男戒: NT 29,800

  NT$62,600
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒
  – 女戒價格: NT 32,900 / 配鑽: 15顆共0.23克拉- 男戒價格: NT 22,600

  NT$55,500
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒

  – 女戒價格: NT 51,800 / 配鑽: 33顆共0.41克拉

  – 男戒價格: NT 40,000

  NT$91,800
 • 日本鉑金對戒

  材質 : 日本鉑金(PT900)

  – 女戒價格: NT 29,000 / 配鑽: 33顆共0.17克拉

  -男戒價格: NT 24,500

  NT$53,500
 • 日本鉑金對戒

  材質 : 日本鉑金(PT900)

  – 女戒價格: NT 28,800 / 配鑽: 10顆共0.1克拉

  – 男戒價格: NT 24,800

  NT$53,600
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒 

  女戒 : NT 24800

  男戒 : NT 29800

  NT$54,600
 • 日本鉑金對戒

  材質 : 日本鉑金(PT900)

  – 女戒價格: NT 25,800 / 配鑽: 3顆共0.06克拉

  – 男戒價格: NT 28,800

  NT$54,600
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒, 可分開購買

  – 女戒價格: NT 17,700

  – 男戒價格: NT 22,200

  NT$39,900