Showing 25–36 of 45 results

Show
Sort by
 • 05649/05650

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/玫瑰金色
  • 價格 :女戒 : NT 20000 /男戒 : NT 20900(可分開購買)
  NT$40,900
 • 05651/05652

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/玫瑰金色
  • 價格 :女戒 : NT33200  /男戒 : NT 35800(可分開購買)
  NT$69,000
 • 05653/05654

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/玫瑰金色
  • 價格 :女戒 : NT 24300 /男戒 : NT25900 (可分開購買)
  NT$50,200
 • 05655/05656

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/玫瑰金色
  • 價格 :女戒 : NT 29900 /男戒 : NT31000 (可分開購買)
  NT$60,900
 • 05657/05658

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/玫瑰金色
  • 價格 :女戒 : NT27700  /男戒 : NT 29900(可分開購買)
  NT$57,600
 • 05659/05660

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/玫瑰金色
  • 價格 :女戒 : NT 25000 /男戒 : NT26100 (可分開購買)
  NT$51,100
 • 05661/05662

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/霧黑
  • 價格 :女戒 : NT31000  /男戒 : NT32900 (可分開購買)
  NT$63,900
 • 05663/05664

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/霧黑色
  • 價格 :女戒 : NT 27000 /男戒 : NT29000 (可分開購買)
  NT$56,000
 • 05665/05666

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/霧黑色
  • 價格 :女戒 : NT21200  /男戒 : NT21900 (可分開購買)
  NT$43,100
 • 05667/05668

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/霧黑色
  • 價格 :女戒 : NT 31400 /男戒 : NT 31600(可分開購買)
  NT$63,000
 • 德國工藝對戒 05623/05624

  來自德國的頂級工藝對戒,100%德國設計和製造,簡約優雅的都會風格,顯示出你獨特的生活品味

  – 產地 : 德國

  – 顏色 : 銀色

  – 價格 :

  女戒

  • 14K : 29000

  男戒

  • 14K : 30800

  可分開購買

  NT$59,800
 • 德國工藝對戒 05625/05626

  – 產地 : 德國

  – 顏色 : 銀色

  – 價格 :

  女戒

  • 14K : 21600

  男戒

  • 14K : 21700

  可分開購買

  NT$43,300