Showing 25–27 of 27 results

Show
Sort by
 • 日本鉑金對戒

  材質 : 日本鉑金(PT900)

  – 女戒價格: NT 29,000 / 配鑽: 33顆共0.17克拉

  -男戒價格: NT 24,500

  NT$53,500
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒

  – 女戒價格: NT 51,800 / 配鑽: 33顆共0.41克拉

  – 男戒價格: NT 40,000

  NT$91,800
 • 日本鉑金對戒

  日本進口鉑金(PT900)對戒
  – 女戒價格: NT 32,900 / 配鑽: 15顆共0.23克拉- 男戒價格: NT 22,600

  NT$55,500