Showing 1–36 of 45 results

Show
Sort by
 • 05601/05602

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 金
  • 價格 :女戒 : NT 22800  /男戒 : NT 23800 (可分開購買)
  NT$46,600
 • 05603/05604

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 金
  • 價格 :女戒 : NT28900  /男戒 : NT28200 (可分開購買)
  NT$57,100
 • 05605/05606

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 金
  • 價格 :女戒 : NT14300  /男戒 : NT 15000(可分開購買)
  NT$29,300
 • 05607/05608

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 金
  • 價格 :女戒 : NT 18400 /男戒 : NT19000 (可分開購買)
  NT$37,400
 • 05609/05610

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 金
  • 價格 :女戒 : NT27900  /男戒 : NT22700 (可分開購買)
  NT$50,600
 • 05611/05612

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 金
  • 價格 :女戒 : NT 20500 /男戒 : NT 22000(可分開購買)
  NT$42,500
 • 05613/05614

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 金
  • 價格 :女戒 : NT20800  /男戒 : NT22300 (可分開購買)
  NT$43,100
 • 05617/05618

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色
  • 價格 :女戒 : NT24700  /男戒 : NT27000 (可分開購買)
  NT$51,700
 • 05619/05620

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 金
  • 價格 :女戒 : NT 26100 /男戒 : NT28100 (可分開購買)
  NT$54,200
 • 05621/05622

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色
  • 價格 :女戒 : NT28600  /男戒 : NT28300 (可分開購買)
  NT$56,900
 • 05623/05624

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色
  • 價格 :女戒 : NT 29000 /男戒 : NT 30800(可分開購買)
  NT$59,800
 • 05627/05628

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色
  • 價格 :女戒 : NT34900  /男戒 : NT36200 (可分開購買)
  NT$71,100
 • 05629/05630

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色
  • 價格 :女戒 : NT33000  /男戒 : NT 31400(可分開購買)
  NT$64,400
 • 05631/05632

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/金色
  • 價格 :女戒 : NT37900  /男戒 : NT39400 (可分開購買)
  NT$77,300
 • 05633/05634

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/金色
  • 價格 :女戒 : NT31300  /男戒 : NT30900 (可分開購買)
  NT$62,200
 • 05633/05634

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/金色
  • 價格 :女戒 : NT 31300 /男戒 : NT 30900(可分開購買)
  NT$62,200
 • 05635/05636

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/金色
  • 價格 :女戒 : NT29500 /男戒 : NT30800 (可分開購買)
  NT$60,300
 • 05635/05636

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/金色
  • 價格 :女戒 : NT29500  /男戒 : NT30800 (可分開購買)
  NT$60,300
 • 05637/05638

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/金色
  • 價格 :女戒 : NT21200  /男戒 : NT21700 (可分開購買)
  NT$42,900
 • 05637/05638

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/金色
  • 價格 :女戒 : NT21200  /男戒 : NT21700 (可分開購買)
  NT$42,900
 • 05639/05640

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/金色
  • 價格 :女戒 : NT30100  /男戒 : NT29600 (可分開購買)
  NT$59,700
 • 05641/05642

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/金色
  • 價格 :女戒 : NT 24500 /男戒 : NT 24700(可分開購買)
  NT$49,200
 • 05645/05646

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/金色
  • 價格 :女戒 : NT35600  /男戒 : NT37900 (可分開購買)
  NT$73,500
 • 05647/05648

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/玫瑰金色
  • 價格 :女戒 : NT25500  /男戒 : NT24600 (可分開購買)
  NT$50,100
 • 05649/05650

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/玫瑰金色
  • 價格 :女戒 : NT 20000 /男戒 : NT 20900(可分開購買)
  NT$40,900
 • 05651/05652

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/玫瑰金色
  • 價格 :女戒 : NT33200  /男戒 : NT 35800(可分開購買)
  NT$69,000
 • 05653/05654

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/玫瑰金色
  • 價格 :女戒 : NT 24300 /男戒 : NT25900 (可分開購買)
  NT$50,200
 • 05655/05656

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/玫瑰金色
  • 價格 :女戒 : NT 29900 /男戒 : NT31000 (可分開購買)
  NT$60,900
 • 05657/05658

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/玫瑰金色
  • 價格 :女戒 : NT27700  /男戒 : NT 29900(可分開購買)
  NT$57,600
 • 05659/05660

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/玫瑰金色
  • 價格 :女戒 : NT 25000 /男戒 : NT26100 (可分開購買)
  NT$51,100
 • 05661/05662

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/霧黑
  • 價格 :女戒 : NT31000  /男戒 : NT32900 (可分開購買)
  NT$63,900
 • 05663/05664

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/霧黑色
  • 價格 :女戒 : NT 27000 /男戒 : NT29000 (可分開購買)
  NT$56,000
 • 05665/05666

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/霧黑色
  • 價格 :女戒 : NT21200  /男戒 : NT21900 (可分開購買)
  NT$43,100
 • 05667/05668

  • 產地 : 德國
  • 材質 : 14K
  • 顏色 : 銀色/霧黑色
  • 價格 :女戒 : NT 31400 /男戒 : NT 31600(可分開購買)
  NT$63,000
 • 德國工藝對戒 05623/05624

  來自德國的頂級工藝對戒,100%德國設計和製造,簡約優雅的都會風格,顯示出你獨特的生活品味

  – 產地 : 德國

  – 顏色 : 銀色

  – 價格 :

  女戒

  • 14K : 29000

  男戒

  • 14K : 30800

  可分開購買

  NT$59,800
 • 德國工藝對戒 05625/05626

  – 產地 : 德國

  – 顏色 : 銀色

  – 價格 :

  女戒

  • 14K : 21600

  男戒

  • 14K : 21700

  可分開購買

  NT$43,300